Rijksoverheid

Cookie Statement

Trouwentegenjewil.nl maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers van onze site de site gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. Cookies bevatten een (uniek) nummer. Ze bevatten geen persoonsgegevens. Trouwentegenjewil.nl kan cookies daarom niet gebruiken om u persoonlijk te herkennen. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om u op andere websites te herkennen.

Webstatistieken

Trouwentegenjewil.nl meet het websitebezoek met het open source webstatistiekenpakket Piwik. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor verbetering van de website. De verzamelde gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Het gaat om de volgende gegevens:

  • de browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox);
  • het tijdstip en de duur van uw bezoek;
  • welke pagina's bezocht zijn;
  • foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen.

Cookies

In onderstaande tabel zijn alle cookies weergegeven die tijdens een bezoek aan trouwentegenjewil.nl geplaatst kunnen worden. In de eerste kolom staat de naam van het cookie, in de tweede kolom is weergegeven hoe lang het cookie bewaard wordt en in de laatste kolom wordt uitleg gegeven over de informatie die met de cookies gemeten wordt.

Naam Geldigheid Doel
_pk_id 2 jaar De cookies worden geplaatst door het webanalysepakket Piwik. Hiermee kan worden bepaald:
  • of de bezoeker nieuw is of al eerder de website heeft bezocht,
  • welke pagina's er tijdens een bezoek zijn geraadpleegd,
  • vanaf welke pagina de website bezocht is en
  • of er toestemming is om te meten.
_pk_ses 30 minuten
Piwik 1 jaar
Piwik_opt 1 jaar
FGTServer 1 uur De website plaatst een functioneel loadbalancing cookie (FGTServer). Het cookie heeft een beperkte levensduur en zorgt ervoor dat bezoekers tijdens een bezoek naar dezelfde (web)server worden geleid.